Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 535 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, [peitetty], 23.09.2020
§ 30 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, [peitetty], 23.09.2020
§ 31 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, [peitetty], 23.09.2020
§ 32 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, [peitetty], 23.09.2020

Aluepalopäällikkö, Rauma
§ 24 Paloesimiehen sijaisuus, [peitetty], 29.09.2020

Henkilöstöjohtaja
§ 115 Perusturvan tuottavuusohjelman projektijohtajan palkkaus, 23.09.2020
§ 116 Nimikemuutos, 24.09.2020
§ 117 Neuvottelu paikallisen sopimuksen solmimisesta englanninkielisellä painotuslinjalla annettavan lukio-opetuksen korvaamisesta, 24.09.2020
§ 118 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 28.09.2020
§ 119 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, työllisyysasiantuntija, 28.09.2020
§ 120 Tehtäväkohtaisen palkan määrittely, kuntakokeilu, 28.09.2020

Kaupunginjohtaja
§ 46 Oman auton käyttöoikeus, sidosryhmäpäällikkö, 24.09.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 45 Jyrki Kankaan muistomerkki, työryhmän asettaminen, 25.09.2020

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 46 Lääkintämestarin sijaisuus, [peitetty], 28.09.2020

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
§ 26 Määräaikaiset virkasuhteet, opetusyksikkö, 29.09.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.