Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 531 Visit Pori Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.10.2020

PRIDno-2020-5328

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Visit Pori Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 7.10.2020 kello 16:00 Teams-kokouksena. Asialistalla on päättää yhtiön liiketoiminnan siirtämisestä Porin kaupungille sekä hallitusvalinnat.

Yhtiö hallitukseen ovat kuuluneet Pertti Mäenpää (pj), Susanna Virkki, Esa J. Anttila, Karoliina Tala ja Topi Maanavilja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Visit Pori Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.10.2020 hyväksymään liiketoiminnan siirtämisen Porin kaupungille sekä nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Pertti Mäenpää (pj), Susanna Virkki, Esa J. Anttila, Karoliina Tala ja Topi Maanavilja, sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.