Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 581 Lausunto Satakuntaliiton teettämään selvitykseen Satakunnan pelastuslaitoksesta

PRIDno-2020-5644

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Satakuntaliitto teetti Kuntaliiton tutkimusyhtiö FCG:llä ulkoisen selvityksen Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista. Selvitys tehtiin vuodenvaihteessa 2019/2020. Raportti valmistui 28.2.2020. Koronatilanteen vuoksi selvitys julkaistiin seminaarissa 15.9.2020. Seminaarissa annettiin kunnille ja muille kiinnostuneille tahoille mahdollisuus antaa vapaamuotoinen lausunto selvityksen raportista.

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö on laatinut selvityksestä lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon FCG:n laatimasta selvityksestä Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui klo klo 13.37-13.48.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.10.2020 § 564 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitetty  Satakunnan pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin raportti 28 02 2020 sekä SPEL ulkoinen arviointi-​lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon FCG:n laatimasta selvityksestä Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti esittelijän tekemän seuraavan muutosehdotuksen: ”Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon FCG:n laatimasta selvityksestä Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää,​ että  henkilöstöä osallistetaan ja kuullaan Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämishankkeissa”.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Juha Vasama

Kokouskäsittely

Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Tiedoksi

Satakuntaliitto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.