Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 583 Vuoden 2021 tuloveroprosentin päättäminen

PRIDno-2020-5629

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu käyttäen 20,75 tuloveroprosenttia.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 vahvistetaan 20,75 %.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Valmistelija

 • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo-​ ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu käyttäen 20,​75 tuloveroprosenttia.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.10.2020 § 569 ja päätti jättää asian pöydälle. 

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 vahvistetaan 20,​75 %.

Päätös

Äänin 6-3, kaksi tyhjää, kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi  vuodelle 2021 vahvistetaan 21 %.

Kokouskäsittely

Arja Laulainen teki ehdotuksen, että tuloveroa nostetaan 0,75 prosenttiyksikköä tuloveroprosentin ollessa 21 prosenttia.
Satu Hatanpää teki ehdotuksen, että tuloveroprosenttia ei nosteta, vaan se pysyy 20,25 prosenttina.
Raisa Ranta kannatti Arja Laulaisen muutosehdotusta. 
Tommi Salokangas kannatti kaupunginjohtajan pohjaehdotusta. 
Mari Kaunistola kannatti Satu Hatanpään ehdotusta.
Erno Välimäki kannatti Tommi Salokankaan ehdotusta. 

Puheenjohtaja Liinamaa totesi, että on tullut pohjaehdotuksesta poikkeavia kannatettuja ehdotuksia, joten on äänestettävä. 

Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksenä seuraavaa: Ensin äänestetään Satu Hatanpään ehdotus vastaan Arja Laulaisen ehdotus ja tämän äänestyksen voittaja vastaan kaupunginjohtajan pohjaehdotusta. Kaupuninhallitus hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 1) Äänestys Tuloveroprosentista päättäminen
JAA = Satu Hatanpään esittämä ja Mari Kaunistolan kannattama ehdotus, että tuloveroprosenttia ei koroteta, EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan kannattama esitys, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 4 ja EI-ääniä 6, yksi tyhjä, joten äänin 6-4 Arja Laulaisen ehdotus voitti.

2) Äänestys: Tuloveroprosentista päättäminen
JAA = kaupunginjohtajan pohjaehdotus, EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan kannattama ehdotus, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 3 ja EI-ääniä 6, kaksi tyhjää, joten äänin 6-3 Arja Laulaisen ehdotus voitti.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Tommi Salokangas, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola, Ismo Läntinen

 • Ei 6 kpl 55%

  Sinikka Alenius, Juha Kantola, Arja Laulainen, Raisa Ranta, Esa Wahlman, Anne Liinamaa

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Erno Välimäki

 • Jaa 3 kpl 27%

  Tommi Salokangas, Erno Välimäki, Ismo Läntinen

 • Ei 6 kpl 55%

  Arja Laulainen, Raisa Ranta, Juha Kantola, Anne Liinamaa, Esa Wahlman, Sinikka Alenius

 • Tyhjä 2 kpl 18%

  Mari Kaunistola, Satu Hatanpää

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.