Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Alueellisten terveysasemien toiminta, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset valtuustoryhmä

PRIDno-2019-699

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 24.9.2018 § 114:

Porin perussuomalaiset valtuustoryhmä jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

”Pihlavan terveysaseman lääkäripalveluiden nykyinen heikko saatavuus on tosiasia eivätkä palvelut vastaa alueen tarpeita. Lääkärivajetta Porin perusturvassa on myös Länsi-Porin, Pohjois-Porin sekä Noormarkun terveysasemilla. Potilaita ohjataan muualle, kuten Puuvillaan, jonne esimerkiksi Meri-Porista tulee jo pitkä matka.

Pori on supistanut lähipalveluitaan viime vuosina sulkemalla esimerkiksi Kaanaan ja Kyläsaaren terveysasemat Meri-Porissa. Aloitteessa halutaan nyt selkeä vastaus siihen, ettei nykyisiä toimivia sivuterveysasemien toimintaa olla tosiasiassa ajamassa alas. Lisäksi kysymme mihin toimiin perusturvassa on ryhdytty tai mahdollisesti ollaan ryhtymässä, että palvelut saadaan vastaamaan tarvetta ja että esimerkiksi Pihlavan terveysaseman lääkäriajat palautuvat normaalisti varattaviksi.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 1.10.2018 § 467: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 31.12.2018 mennessä."

- - - - - - 

Perusturvalautakunnan lausunto 19.12.2018 § 278:

"Sote-keskusten lääkäritilanne syys-joulukuussa 2018:

Läntinen sote-keskus; Länsi-Pori, Pihlava ja Reposaari, yhteensä 6 terveyskeskuslääkärin vaje. Reposaaressa koko ajan 1 terveyskeskuslääkäri, joka on hyvä tilanne.

Pihlavan terveysasemalla oli syyskuussa 2018 1 terveyskeskuslääkäri, loka-joulukuussa 2018 2-2,5 terveyskeskuslääkäriä.  Tarve on kolmelle terveyskeskuslääkärille. Tilanne on Pihlavassa ollut kohtalainen loppuvuonna.

Meri-Porin/Pihlavan potilaita on tarvittaessa ohjattu pääosin Länsi-Poriin tai annettu palveluseteli. 

Pohjoinen sote-keskus; Puuvilla, Noormarkku ja Merkikarvia, yhteensä ~6 terveyskeskuslääkärin vaje. Merikarvialla koko ajan 1,5 terveyskeskuslääkäriä, joka on hyvä tilanne.

Itä-Porin sote-keskus; Itä-Pori, Ulvila ja Lavia, yhteensä yhden terveyskeskuslääkärin vaje.

Lääkäripalveluiden syksyn heikko saatavuus erityisesti Pihlavassa johtui siitä, että vuokralääkärisopimus päättyi 29.8.2018 ja määräaikainen vuokralääkärihankinta ajalle 30.8 – 31.12.2018 ei tuottanut riittävästi lääkäreitä heti syyskuulle. 

Sivuterveysasemien toiminta on tärkeää lähipalvelua, jonka takia myös viime kesänä on pyritty pitämään sivuterveysasemat koko kesän auki, erityisesti Pihlava.

Porin perusturvassa tehdään jatkuvaa työtä lääkärien rekrytoimiseksi. Nuorille lääkäreille nimetään ohjaaja/mentori, toimenkuvaa pyritään suunnittelemaan houkuttelevaksi ja työmäärältään kohtuulliseksi, paikallissopimuksia on päivitetty palkkojen tarkistamiseksi, tehdään erikoislääkärien koulutusyhteistyötä erityisesti Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa, järjestetään työmahdollisuuksia/tukea/koulutusta maahanmuuttajataustaisten lääkärien laillistamiskoulutukseen. Porin opetusterveyskeskuksessa järjestetään maahanmuuttajataustaisten lääkärien laillistamiseen liittyvä käytännön Case-tentti yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa, mitä yhteistyötä ei ole muualla Suomessa.

Porin perusturvassa toimii Turun yliopiston/VSSHP:n palkkaama osa-aikainen aluekouluttaja, joka suunnittelee lääkäreille jokaviikkoisen koulutusohjelman ja laajemman yleislääketieteen koulutuksen kerran kuussa koko Satakunnan Pohjoisen alueen lääkäreille. Lisäksi geriatriaan erikoistuville on kerran viikossa oma koulutus-meeting ja kerran kuukaudessa osallistutaan Tampereen yliopiston järjestämään geriatrian satelliitti-koulutukseen.  Lääkäreille mahdollistetaan osallistuminen valtakunnallisiin erikoisalojen koulutuspäiviin ja jopa kansainvälisiin koulutuksiin. 

Lääkärin virkoja on jatkuvasti julkisessa haussa, avoimia virkoja ja määräaikaisia virkoja mainostetaan kandidaattiseurojen sähköisissä tiedotusvälineissä. Porin perusturvaa mainostetaan opiskelijoiden rekrytointitilaisuuksissa yhdessä Satshp:n ja myös Rauman kanssa. Vuonna 2017 Porin perusturva ideoi ja järjesti 1. Satakunnan lääkäripäivän Satshp:n kanssa. Tästä lääkärien koulutuspäivästä jazz-viikolla on muodostunut perinne, jossa vuonna 2018 oli yli 200 osallistujaa ja vuoden 2019 päivä on jo suunnitteilla. 

Kesästä 2016 alkaen ovat perusturvan sairaalan osastonlääkärien kesäsijaisuudet olleet täytetty ja terveyskeskuslääkärien sijaisuudet kesästä 2017 alkaen. Joulun sijaisuudet ovat täyttyneet sairaalan puolella joulusta 2017 alkaen, tätä kehitystä terveyskeskuspuoli vielä odottaa. Mobiililääkäri–sijaisuudet on vaikea täyttää, kun rekrytoitavan lääkärin tulee olla kokenut, mielellään erikoislääkäri/erikoistuva lääkäri.

Kun geriatrian ylilääkärin virka saadaan täytettyä (tavoite v 2019), on mahdollista saada lisää geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä sairaalaan ja myös muualle perusturvaan.

Koulutusyhteistyö on hyvää markkinointia. Erityisesti kesäisin perusturvassa koulutetaan n. 24 amanuenssia/kesä. Lisäksi sairaalapalveluissa on kehitetty v 2014 lääkäriharjoittelijoiden toimenkuva 2 vuotta opiskelleelle lääketieteen opiskelijalle. Kesällä käy noin 22 lääkäriharjoittelijaa kuukauden jaksolla perusturvassa. Terveyskeskuslääkärin virkaan onkin o valittu juuri valmistunut lääketieteen lisensiaatti, joka on ollut Porin perusturvassa lääkäriharjoittelijana, amanuenssina, sairaalan osastonlääkärin ja terveyskeskuslääkärin sijaisena.

Porin perusturvassa on myös kehitetty hoidon tarpeen arviointia ja lisätty sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottoa, jotta lääkärin vastaanotolle pääsisivät paremmin ne, jotka juuri lääkäriaikaa tarvitsevat.      

Tavoitteena on saada lääkärinvirat täytettyä Porin perusturvan työhön sitoutuneista lääkäreistä. Porin perusturvalautakunta hyväksyi 28.11.2018 lääkäripalvelujen vuokralääkärihankinnan 1.1.2019 – 31.12.2010 ajaksi, jonka perusteella on jo vuokralääkäreitä rekrytoitu keväälle 2019 lääkäritilanteen parantamiseksi. Rekrytointi- ja kehittämistyö jatkuu."

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee perusturvalautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena Porin Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.