Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Erityistoimintojen tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaaminen

PRIDno-2019-1993

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Narmacon Oy perustettavan yhtiön lukuun on pyytänyt saada varata erityistoimintojen (E-15) tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 ajaksi 1.5.2019 - 30.6.2020. Yhtiö suunnittelee tontille kylpylähotellia. Tontti sijaitsee Kirjurinluodontien varressa, nykyisen Hanhipuiston asvalttikentän alueella. Tontin pinta-ala on 20.568 m² ja rakennusoikeus 8.227 k-m² (e=0.4). Varausajan kuluessa tekemästä vaatimuksesta tontti myydään tai vuokrataan varaajalle. Tontille ei ole vahvistettu hintaa. Tontin kauppahinta määräytyy kuntalain (410/2015) mukaisesti puolueettoman arvioijan tekemän arvion perusteella. Mikäli tontti luovutetaan vuokraamalla, elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 5 % kauppahinnasta. Tontin varausmaksuksi on sovittu 5.000 euroa vuodessa, eli koko varausajalta maksu on 5.833 euroa. Tontille ei ole vielä vahvistettu hintaa, joten varausmaksun määräytyminen poikkeaa noudatetusta käytännöstä. Varausmaksun määräytymisessä on otettu huomioon varatun alueen käyttö varausaikana erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä muu alueen yleinen käyttö.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Narmacon Oy:n kanssa perustettavan yhtiön lukuun solmitaan oheisen luonnoksen mukainen sopimus tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaamisesta ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Markku Tanttinen

Porin paras paikka eikä hakijan taustoja ole tutkittu.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.04.2019. Asian käsittely ja esittely ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Narmacon Oy:n kanssa perustettavan yhtiön lukuun solmitaan oheisen luonnoksen mukainen sopimus tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaamisesta ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Tiedoksi

Hakija, Infrajohtaminen/maapolitiikka/Anttila/Pikkusaari

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.