Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Himmelin sisätilojen kunnostaminen ja ympäröivän puutarhan kunnostaminen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Irma Roininen

PRIDno-2019-640

Valmistelija

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 26.2.2018 § 27:

Valtuutettu Irma Roininen jätti puheenjohtajalle valtuustoaloitteen:

 ”Palvelukeskus Himmeli ja Taikurihattu ovat tunnetuimpien suomalaisten arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelemat. Himmelin puutarhan on suunnitellut maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer. Porin kaupungin velvollisuus on pitää Himmeli ja Taikurinhattu kunnossa. Vaadimme, että Himmelin sisätilat kunnostetaan ja ympäröivä puutarha laitetaan alkuperäiseen kuntoonsa.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 5.3.2018 § 97: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen toimialan lausunnon 31.5.2018 mennessä."

- - - - - - 

Teknisen toimialan lausunto 21.5.2018:

"Tilayksikkö pyysi Palvelukeskus Himmelin ja Taikurinhatun rakennuksien omistajan edustajalta Sampolan palvelukeskuksen toimitusjohtaja Toni Wahlmanilta lausuntopyyntöön liittyen lausunnon, joka on liitetty tämän lausunnon liitteeksi. Lausunnossa Sampolan palvelukeskus Oy:n toimitusjohtaja painottaa, että kunnossapitäminen vaatii laajaa peruskorjausta. Yhtiö voi aloittaa peruskorjauksen vain, jos yhtiö saa vakaan maksupohjan investoinnille. 

Rakennuksessa päävuokralaisena toimii Porin kaupunki. HImmelissä toimintaa harjoittaa SOTE-toimiala ja Taikurihatussa Sivistystoimiala. Himmelin osalta ei voida olla varmoja rakennuksen pitkäaikaiseta vuokrauksesta mahdollisen sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen vuoksi. Taikurinhatun osalta Sivistystoimiala vakuuttaa, että on olemassa pitkäaikainen tilatarve alueella. 

Tilayksikkö suosittelee Sampolan palvelukeskus OY:tä pitämään kohteet toistaiseksi viranomaismääräysten ja lain mukaisessa kunnossa. Peruskorjausten suunnittelu kannttaa aloittaa vasta, kun tiedetään varmaksi, mitä on SOTE-toimialan pitkäaikainen tilatarve." 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee teknisen toimialan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Irma Roinisen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan palvelukeskus, toimitusjohtajan läheinen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.