Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Kiinteistö Oy Domus Arctopolis ylimääräinen yhtiökokous

PRIDno-2019-2295

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 8.5.2019 kello 10.00 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, Annankatu 8, Pori. Asialistalla on hallituksen jäsenten valinta. Hallitukseen ovat kuuluneet Liisa Laurila (pj), Jenni Jakovaara ja Matti Lankiniemi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 8.5.2019.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 8.5.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi Ville Lindgren sekä jäseniksi Satu Hatanpää, Anne Jakonen, Tero Savala, Ari Saukkokoski ja Lauri Kilkku.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää, Juha Vasama, Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Länsirannikon koulutus Oy) sekä Satu Hatanpää (intressijäävi) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Ehdotukset yhtiön hallituksen jäseniksi tehtiin seuraavasti:

- Mari Kaunistola ehdotti Satu Hatanpäätä,

- Arja Laulainen ehdotti Anne Jakosta ja Tero Savalaa,

- Raisa Ranta ehdotti Ari Saukkokoskea,

- Juha Kantola ehdotti puheenjohtajaksi Ville Lindgreniä,

- Aino-Maija Luukkonen ehdotti Lauri Kilkkua.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.