Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Kiinteistö Oy Otavankatu 3 ennakkokäsityspyyntö

PRIDno-2019-2326

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Otavankatu 3 omistaa vuonna 1972 valmistuneen toimistorakennuksen osoitteessa Otavankatu 3. Rakennus vaatii merkittäviä korjaustoimenpiteitä. Yhtiö pyytää pääomistajan ennakkokäsitystä rakennuksen käyttötarkoituksesta ja tulevaisuudesta.

Yhtiön toimitusjohtaja Toni Wahlman sekä Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Träskelin ovat kokouksessa läsnä kertomassa rakennuksen tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Otavankatu 3:lle omistajan ennakkokäsityksen asiassa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa ennakkokäsityksenään, että Kiinteistö Oy Otavankatu 3:n valmisteluvastuu annetaan Porin YH-Asunnot Oy:lle/heidän tytäryhtiölle Porin Haka Oy:lle yhdessä konsernihallinnon ja teknisen toimialan kanssa siten,  että nykyinen toimistokäytössä oleva kohde tultaisiin purkamaan sekä sen tilalle rakennettaisiin aikanaan uudiskohde asuintalo-käyttöön. Kohteen nykyisten käyttäjien väistötilakysymykset ratkaistaan erikseen omina päätöksinään asianomaisissa toimielimissä.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa esityslistan käsittelyä asiakohdasta § 220.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman, Petri Huru

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli Kiinteistö Oy Otavankatu 3 toimitusjohtaja Toni Wahlmanin sekä Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Träskelin alustuspuheenvuoron asiassa.

Esa J. Wahlman ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsen) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Otavankatu 3, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.