Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon kevätyhtiökokous

PRIDno-2019-2289

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon kevätyhtiökokous

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon (tytäryhtiö) kevätyhtiökokous pidetään 7.5.2019 kello 13.00 Lavian Virastotalolla. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajavalinta. Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Hallitukseen ovat kuuluneet Porin kaupungin edustajina Liisa Laurila (pj) ja Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi (varsinainen jäsen). Kevätyhtiökokouksen esityslistalla ei ole henkilövalintoja hallitukseen.

Kokouksen asialistalla on lisäksi seuraavaa:

- Kunnossapitotarveselvitys ja tehdyt remontit.

- Keskustelu yhtiön tulevaisuudesta. Yhtiökokouskutsujen mukana lähtenyt kysely osakkaille siitä, miten ja minkämuotoisena kukin osakkeenomistaja näkee yhtiön toiminnan jatkomahdollisuudet. Keskustelua saatujen vastausten pohjalta.

Kysely osakkaille sisältyy yhtiökokousmateriaaliin.

Tilintarkastuskertomus ei ole käytettävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää Porin kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon yhtiökokoukseen 7.5.2019 valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle keskusteluun yhtiön tulevaisuudesta ja sitä koskevaan kyselyyn osakkaille seuraavat evästykset:

- Porin kaupunki kannattaa ensisijaisesti kyselyn vaihtoehtoa 3. ja on näin ollen kiinnostunut luopumaan omistuksestaan.

- Toissijaisesti Porin kaupunki kannattaa kyselyn vaihtoehtoja 1. ja 2.

- Kyselyn kohtaan 4. Porin kaupungin esitys on, että mahdollisessa rakennusten purkamistilanteessa osakkeenomistajien taloudellinen vastuu ja kustannukset jaetaan omistusten suhteessa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.