Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Lammin tuulivoimapuiston kiinteistöveron korvamerkitseminen, valtuustoaloite,  Porin Perussuomalaiset valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Arto Nurmi

PRIDno-2019-639

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 26.2.2018 § 28:

Valtuutettu Arto Nurmi jätti puheenjohtajalle Perussuomalaisten Porin valtuustoryhmän valtuustoaloitteen:

"Lammin tuulivoimakaavan tuulivoimaloiden kiinteistövero korvamerkitään pääosin käytettäväksi Ahlaisten alueen palveluihin sekä kehittämiseen.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 5.3.2018 § 28:

"Kaupunginhallitus päätti pyytää aloitteesta talousyksikön lausunnon 31.5.2018 mennessä."

- - - - - - 

Talousyksikön lausunto 30.5.2018:

"Arvio Lammin tuulivoimaloiden tulevasta kiinteistöverotuotosta ensimmäisenä vuonna on noin 500 000 euroa.  Kiinteistöverotuotto laskee vuosittain 2,5 prosenttia ikäalennusten vuoksi siihen asti, kunnes verotusarvosta on vähennetty 60 prosenttia. Eli käytännössä 24 vuoden aikana tuotto laskee noin 200 000 euroon, jos lainsäädännössä ei tapahdu muutoksia, eikä alueelle rakenneta uusia tuulivoimaloita.

Valtuustoaloitteen mukaan pääosa tästä tulisi korvamerkitä Ahlaisten alueen palveluihin ja kehittämiseen. On huomattava, että verotulot ovat yleiskatteisia, eikä kuntalaki tunne menettelyä, jossa tiettyjä verotuloja kohdennetaan tiettyihin menoihin.

Mikäli Ahlaisten aluetta halutaan jollakin perusteella erityisesti huomioida, tulee tämä ottaa erikseen huomioon vuosittain talousarviossa. Jo tälläkin hetkellä Ahlaisten alueella järjestettyjen palveluiden kustannukset per vuosi ylittävät Lammin tuulivoimaloiden arvioidun kiinteistöverotuoton moninkertaisesti."

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee talousyksikön lausunnon tiedoksi vastauksena Perussuomalaisten Porin valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.