Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Länsirannikon Koulutus Oy yhtiökokous

PRIDno-2019-2012

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Länsirannikon Koulutus Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 8.5.2019 kello 13:00 osoitteessa Satamakatu 19, Rauma. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta.

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet Heikki Santavuo (pj), Pirjo Mäki, Taina Lehtonen ja Rami Virtanen. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Länsirannikon Koulutus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.5.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt Heikki Santavuo (pj), Pirjo Mäki, Taina Lehtonen ja Rami Virtanen, valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Juha Vasama, Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Länsirannikon koulutus Oy) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.