Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Lausuntopyyntö eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista

PRIDno-2019-1034

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat pyytäneet Porin kaupungin lausuntoa eläkejärjestelmien erillisyyttä käsittelevästä työryhmäraportista. Loppuraportti sisältää selvitystä julkisen eläkejärjestelmän historiasta, säännöstöstä, tunnusluvuista, pitkän aikavälin ennusteista sekä siitä, miten nämä asiat suhtautuvat yksityiseen työeläkejärjestelmään.

Konsernihallinnon toimialan talousyksikön päällikkö on antanut lausunnon asiassa.

Loppuraportti on luettavissa : https//julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161385

Lausunnon antamisen määräpäivä on on ollut 19.4.2019. Koska kaupunginhallituksen kokousta 15.4.2019 ei ollut, asiassa on määräpäivään mennessä lähetetty talousyksikön päällikön esityksen mukainen lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Oili Heino

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, Kevan valtuuskunnan jäsen) ja Oili Heino (yhteisöjäävi, Kevan hallituksen varajäsen) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.