Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Pikassos Oy:n yhtiökokous

PRIDno-2019-2106

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Pikassos Oy:n (osakkuusyhtiö, omistusosuus 25 %) varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2019 kello 10:00 alkaen Pikassos Oy:n Hämeenlinnan toimitilassa, Sorsanpolku 2 B, Hämeenlinna. Asialistalla olivat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnat sekä tilintarkastajavalinta.

Yhtiö on sosiaalialan osaamiskeskus. Hallitukseen ovat kuuluneet kaupungin esittäminä varsinaisena jäsenenä Mari Levonen ja varajäsenenä Matti Järvinen. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy.

Kaupungin kokousedustaja evästettiin valitsemaan yhtiön hallitukseen Mari Levonen varsinaisena jäsenenä ja Matti Järvinen varajäsenenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Pikassos Oy:n yhtiökokouksen 25.4.2019 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.