Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiökokous

PRIDno-2019-2252

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n (omistusosuus 13,3 %) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 6.5.2019 klo 12.00 ennen kaupunginhallituksen kokousta. Kokouspaikka on Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone, osoite Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinta.

Porin kaupungin edustajana yhtiön hallitukseen on kuulunut Juha Vettenranta.

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2019 sekä osaltaan hyväksyä, että yhtiön hallituksessa kaupungin edustajana edelleen toimii varsinaisena jäsenenä Juha Vettenranta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.