Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Pori Jazz Oy:n yhtiökokous

PRIDno-2019-2298

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Pori Jazz Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 7.5.2019 kello 10:00 Pori Jazz Oy:n toimistossa. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta.

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet Hanna Hildén (pj), Susanna Virkki, Jarno Valtonen ja Anssi Salmi. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Pori Jazz Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.5.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt Hanna Hildén (pj), Susanna Virkki, Jarno Valtonen ja Anssi Salmi, sekä valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.