Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen

PRIDno-2019-1977

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

ASIAN SALASSAPITOPERUSTE VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN 24 § 1 mom 17 KOHDAN PERUSTEELLA ON PÄÄTTYNYT.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää säännöllisen reittiliikenteen kilpailutuksen välillä Pori - Helsinki ja käyttää kilpailuttamisessa asiantuntija-apuna Spring Advisor Oy -nimistä yhtiötä.

Liikennevirasto päätti 12.11.2018 kaupungin hakemuksesta asettaa julkisen palvelun velvoitteen säännöllisen lentoliikenteen reitille Pori - Helsinki  EU:n lentoliikenneasetuksen mukaisesti. Velvoite koskee ajalla 1.8.2019 - 23.12.2022 harjoitettavaa aikataulunmukaista liikennöintiä Porista Helsinkiin.

Hankintaa varten valmistellut tarjousasiakirjat lähetettiin edelleen liikenneviraston kautta komissiolle ja komission hyväksynnän jälkeen julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä siten, että tarjousaika päättyi 3.4.2019.

Määräaikaan mennessä kaupungille saapui neljä tarjousta. Yksi tarjous saapui myöhästyneenä. Määräaikaan mennessä saapuneista tarjouksista yksi oli tarjouspyynnön mukainen.

Spring Advisor Oy:n projektipäällikkö, KTM Henri Nieminen esittelee tarjousvertailun kaupunginhallituksen kokouksessa 6.5.2019. Tarjousvertailu on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin  perusteella salassapidettävä, kunnes sopimus asiassa on tehty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä Raf - Avia A/S:n tarjouksen tarjousajan päättymisen jälkeen tulleena.

Kaupunginhallitus päättää hylätä DOT LT UAB:n, Finnair OYJ:n ja Regional Jetin tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lentoliikenteen Pori-Helsinki harjoittamisesta Budapest Aircraft Service Ltd:n tarjouksen julkisen palveluvelvoitteen mukaiselle sopimuskaudelle, joka päättyy 23.12.2022 edellyttäen, että kaupunginvaltuusto sitoutuu varautumaan hankinnan edellyttämiin määrärahoihin Porin kaupungin vuosien 2020 - 2022 talousarvioissa. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan neuvottelemaan yksityiskohtaisen ostopalvelusopimuksen ja allekirjoittamaan sen. Sopimus allekirjoitetaan vasta kilpailutuksen ehtona olleen vakuuden asettamisen jälkeen. 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto sitoutuu varautumaan hankinnan edellyttämiin määrärahoihin Porin kaupungin vuosien 2020-2022 talousarvioissa. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi esityslistan asiakohdan § 235 "Kiinteistö Oy Otavankatu 3 ennakkokäsityspyyntö".

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli Spring Advisor Oy:n projektipäällikkö, KTM Henri Niemisen alustuspuheenvuoron asiassa.

Tiedoksi

Tarjoajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.