Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Sastamalan Tukipalvelut Oy yhtiökokous

PRIDno-2019-1784

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Sastamalan Tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.5.2019 kello 13:00 yhtiön toimitiloissa, osoite Puistokatu 11, 2. krs, Sastamala. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten sekä tilintarkastajan valinta.

Hallitukseen on kaupungin edustajana kuulunut Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi ja henkilökohtaisena varajäsenenä Tuomas Hatanpää. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Lisäksi esityslistalla on hyväksyä yhtiön omien osakkeiden ostaminen osakkailta, jotka eivät osta yhtiön palveluita. Yhtiön osakkeet ovat tulleet Porin kaupungille Lavian kuntaliitoksen mukana, eikä palveluita ole tämän jälkeen ostettu eikä niille ole tarvetta tulevaisuudessakaan. Tästä syystä Porin kaupunki on kiinnostunut osakkeiden poismyynnistä eikä tämän takia olisi enää tarvetta nimetä omaa edustajaa yhtiön hallitukseen tai osallistua yhtiökokoukseen.

Mahdollinen osakkeiden myynti tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Sastamalan Tukipalvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.5.2019 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.