Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous

PRIDno-2019-2236

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 7.5.2019 klo 8.45 alkaen Satakunnan Yrittäjät ry:n tiloissa, osoite Isolinnankatu 24, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla on mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä liittymis- ja vuosimaksujen perintä.

Porin kaupungin edustajina hallitukseen ovat kuuluneet varsinaisena jäsenenä Janne  Vartia ja varalla Jouko Hautamäki.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus eivät asiaa valmisteltaessa olleet käytettävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Satakunnan Messut ry:n vuosikokoukseen 7.5.2019 nimeämään Porin kaupungin edustajina hallitukseen seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Janne Vartia ja varalle Jouko Hautamäki sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.