Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous

PRIDno-2019-2052

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 7.5.2019 kello 15:00 Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksella. Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat.

Osakassopimuksen mukaan Porin kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä. Kaupungin edustajina hallituksessa ovat toimineet Henry Merimaa (pj) ja Raisa Ranta. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.5.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Henry Merimaa (pj.) ja Raisa Ranta, valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Raisa Ranta (intressijäävi) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.