Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Strategisten tytäryhtiöiden neljännesvuosiraportti

PRIDno-2019-2348

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-31.3.2019. Lisäksi omistajaohjausyksikkö on antanut lausunnon raporttien johdosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportit tiedoksi sekä antaa evästyksensä raporttien johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi) poistuivat kokouksesta Länsirannikon Koulutus Oy:n asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen) poistui kokouksesta Pori Energia Oy:n asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

Oili Heino (yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta Porin Linjat Oy:n asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esa J Wahlman ja Petri Huru (yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja jäsen) poistuivat kokouksesta Porin YH-asunnot Oy asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Raisa Ranta (yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen) poistui kokouksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Raportoineet yhtiöt, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.