Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRIDno 2019-1367

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.3.2019 Aurubis Finland Oy:n kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan tarkistamisesta.

 

PRIDno 2019-1212

Turun hallinto-oikeuden päätös 5.3.2019, jolla hallinto-oikeus on jättänyt Ilpo Loulan valituksen teknisen lautakunnan vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä tutkimatta, koska asia ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan.

 

PRIDno 2019-1558

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.3.2019 esityksestä Corenco United Oy Ltd:n Aittaluodon kaatopaikan vakuudeksi.

 

PRIDno 2019-1697

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.3.2019 Eurajoen Romu Oy:n metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan muuttamisesta ja toiminnan aloittamisesta.

 

PRIDno 2019-1390

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.4.2019 Fortum Waste Solutions Oy:n jätteenpolton tuhkien käsittelyä koskevasta koetoiminnasta.

 

PRIDno 2019-1367

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.2.2019 Luvata Pori Oy:n valimoiden ja jatkojalostuksen ympäristöluvan lupamääräysten 2, 3 ja 4 mukaisista selvityksistä sekä valimoiden ja jatkojalostuksen ympäristöluvan lupamääräyksen 19 mukaisesta selvityksestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.