Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.
 

Aluepalopäällikkö, Rauma
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen Rauman paloasemalle, 22.04.2019

Henkilöstöpäällikkö
§ 108 Neuvottelu työsuhteen muoto, 24.04.2019
§ 109 Neuvottelu OVTES 2018-2019 mukaisen paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 lukien, 24.04.2019
§ 110 Projektityöntekijän tehtäväkohtaisen palkan määrittely, 26.04.2019
§ 111 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 26.04.2019
§ 112 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, Peltomäki, 29.04.2019
§ 113 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, Välitalo, 29.04.2019
§ 114 TS 2018-2019 henkilökohtaisen lisän maksaminen Sivistystoimialan henkilöstölle, 29.04.2019

Pelastusjohtaja
§ 41 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, Pohjois-Satakunnan toimialue, 25.04.2019

Toimialajohtaja, konsernihallinto
Hankintapäätös:
§ 13 Selvitys Porin elinkeinopalvelujen järjestämisestä, 23.04.2019

Yksikön päällikkö, talousyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 9 Eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan avustus, 26.04.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.