Kaupunginhallitus, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtäväolopvm
Tekninen lautakunta 16.04.2019 18.04.2019 23.04.2019
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta  23.04.2019 25.04.2019 26.04.2019
Sivistyslautakunta 23.04.2019 24.04.2019 24.04.2019
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 24.04.2019 26.04.2019 29.04.2019
Perusturvalautakunta 24.04.2019 26.04.2019 29.04.2019

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.