Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 615 Luottamushenkilön nimeäminen Suomen Terve Kunta -verkoston toimintaan

PRIDno-2021-3920

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Suomen Terve Kunta -verkosto on perustettu 1996 ja se on osa kansainvälistä WHO:n Healthy Cities -verkostoa. Pori on Suomen Terve Kunta -verkoston perustajajäseniä. Verkostoon kuuluu suomalaisia kaupunkeja, kuntia ja sairaanhoitopiirejä sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Toimintaa koordinoi ja hallinnoi THL. Verkoston puheenjohtajana toimii vuodet 2021-2022 Porin kaupungin strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki.

Verkoston tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä jäsenkuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia. Keskeisenä toimintamallina ovat valtakunnalliset seminaarit ja verkostopäivät sekä jäsenten vertaisoppiminen erilaisista käytännöistä ja kokeiluista hyte-toiminnassa.

THL on pyytänyt verkostoon kuuluvia kaupunkeja ja kuntia nimeämään luottamushenkilön Terve Kunta -verkoston toimintaan. Vastuullisen luottamushenkilön nimeäminen kuvastaa kunnan sitoutumista toimintaan, eikä se edellytä ehdotonta osallistumista verkoston tapahtumiin tai tilaisuuksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilön Suomen Terve Kunta -verkoston toimintaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Sinikka Aleniuksen Suomen Terve Kunta -​verkoston toimintaan.

Tiedoksi

Kehittämispäällikkö Pia Hakamäki, THL (pia.hakamaki@thl.fi)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.