Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 618 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Porin Satama Oy:n ennakkokäsityspyyntö, JulkL 24 § 1 momentin 17- ja 20-kohdat
  • Pori-palkinto 2021, JulkL 6 § 2 kohta
  • Vuoden 2021 Nuori Porilainen, JulkL 6 § 2 kohta

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.