Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 608 Teknisen toimialan toimialajohtajan rekrytointi

PRIDno-2021-3924

Valmistelija

 • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 2.-27.8.2021. Hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa kanavissa: Kuntarekry, TE-palvelut, Monster, Porin kaupungin Internet, Facebook ja LinkedIn. Lisäksi ilmoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 22.8.2021.

Julkisen hakuprosessin ohella rekrytointia on tehty suorarekrytointina, jossa yhteistyökumppanina on ollut MPS Enterprises Oy, Henri Huopalahti.

Kelpoisuusvaatimuksena toimialajohtajan tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävistä ja toimialan tuntemus, sekä näkemys toimialan kehityssuunnista. Toimialajohtajalta odotetaan kykyä muutosjohtamiseen sekä hyviä viestintä-, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 13 henkilöä, joista 12 hakijaa täytti edellytettävät kelpoisuusvaatimukset.

 1. Aksela Kia, tekniikan lisensiaatti, Kirkkonummi
 2. Haanpää Mika, insinööri YAMK, Ylöjärvi
 3. Hillman Aleksi, diplomi-insinööri, Tampere
 4. Koppelomäki Markku, diplomi-insinööri, Pori
 5. Kulmala Mika, diplomi-insinööri, Tampere
 6. Kumpula Olli-Pekka, insinööri yamk, Pori
 7. Laine Timo, liikkeenjohdon maisteri, Naantali
 8. Nirhamo Jaakko, diplomi-insinööri, Pori
 9. Saari Juha, insinööri, Pori (ei kelpoisuusvaatimusten edellyttämää koulutusta)
 10. Salonen Jouni, diplomi-insinööri, Pori
 11. Sundell Jani, insinööri YAMK, Ulvila
 12. Ukkonen Jari, insinööri YAMK, Turku
 13. Viitala Mikko, diplomi-insinööri, Pori

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- asettaa Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista

- nimetä haastatteluryhmän jäsenet sekä

- päättää haastatteluun kutsuttavista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- asettaa keskuudestaan Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista

- nimetä haastatteluryhmän jäsenet

 • Laulainen Arja
 • Furuholm Tapio
 • Haikkonen Aila
 • Kataja Sampsa
 • Korpela Simo
 • Nurmi Arto
 • Sinisalmi Hanna
   

- päättää haastatteluun kutsuttavista

 • Haanpää Mika
 • Koppelomäki Markku
 • Kumpula Olli-​Pekka
 • Laine Timo
 • Ukkonen Jari
 • Viitala Mikko

Esteellisyys

 • Leena Tuominen, Tuomas Hatanpää, Jouni Lampinen, Lauri Kilkku, Esa Kohtamäki, Sanna Mustajoki, Markku Koppelomäki, Johanna Jokelainen

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukselle, että kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän.

Hatanpää Tuomas, Jokelainen Johanna, Kilkku Lauri, Kohtamäki Esa, Koppelomäki Markku, Lampinen Jouni, Mustajoki Sanna ja Tuominen Leena poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Haastatteluryhmän jäsenet

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.