Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 617 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

1) Satakuntaliitto on lähettänyt Porin kaupungille maakuntahallituksen 23.8.2021 kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3sSD5cQ 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.