Kaupunginhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 616 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 141 EPassipalvelujen hankinta henkilöstöetujen hallintaan, 27.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 142 EPassin ja tyhy-rahan käyttöä koskevat linjaukset ja ohjeet, 27.08.2021
§ 143 Eläinlääkinnän majoitus- ja kilometrikorvaukset 1.9.-31.12.2021, 27.08.2021
§ 144 Kaupungineläinlääkäreiden päivystyskorvaukset ajalla 1.9.-31.12.2021, 27.08.2021

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 15 Oman auton käyttöoikeus virka- ja työtehtävissä, 31.08.2021
§ 27 Porin Vanhusneuvosto 20 vuotta, tapahtuma-avustus, 25.08.2021

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 51 Määräaikaisen palomestarin palkkaaminen, Porin toimialue, 26.08.2021
§ 52 Työajan muutos, apulaispalomestari, 26.08.2021
§ 53 Porin toimialueen aluepalopäällikön viransijaisen valinta, 31.08.2021
§ 54 Määräaikaisen palomestariharjoittelijan palkkaaminen, Porin toimialue, 31.08.2021
§ 55 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, 31.08.2021

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 15 Satakunnan Museon kuva- ja arkistokokoelmista vastaavan amanuenssin (PORI-03-134-20) toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen täyttäminen, 31.08.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.