Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 476 Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö, kantelu tietopyynnön käsittelystä

PRIDno-2020-264

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

 Eduskunnan Oikeusasiamiehelle on kanneltu Porin kaupungin menettelystä asiakirjapyyntöön vastaamisessa. Kantelun mukaan tiedon pyytäjä ei ole saanut asianmukaista vastausta 26.11.2019 tekemäänsä asiakirjapyyntöön, jolla hän oli pyytänyt kaupungin johtamisjärjestelmää arvioinutta konsulttiselvitystä.

Eduskunnan Oikeusasiamies pyytää nyt kantelun tutkimiseksi tarvittavaa selvitystä ja lausuntoa.

Hallintoyksikön päällikkö on antanut selvityksen sisältävän lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää Eduskunnan Oikeusasiamiehelle asiakirjapyyntöä koskevan kantelun johdosta hallintoyksikön päällikön antaman selvityksen ja lausunnon sekä pahoitella asiassa tapahtunutta viivästystä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus antoi 16.3.2020 selvityksensä Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanteluun, joka koski kaupungin menettelyä asiakirjapyyntöön vastaamisessa. Kantelija oli esittänyt asiakirjapyynnön, mutta ei ollut saanut siihen vastausta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksensä asiassa 30.6.2020, jossa todetaan, että inhimillisestä erheestä johtuen kantelijan tietopyyntöä ei toteutettu laissa edellytetyllä tavalla viivytyksettä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen 30.6.2020 nro 198/2020 sekä saattaa päätöksen konsernihallinnon hallintoyksikön (ennen 1.9.2020) päällikön tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintoyksikön päällikkö Maija Arola

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.