Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 471 Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö

PRIDno-2020-4507

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön valmistelussa on otettu huomioon voimassa oleva hallintosääntö ja nykyiset toimintasäännöt. Toimintasääntöä on käsitelty elinvoima- ja ympäristötoimialan johtoryhmässä 14.8.2020 ja ympäristö- ja lupapalveluiden ja konsernihallinnon yhteisessä yhteistyötoimikunnan kokouksessa 19.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen elinvoima- ja ympäristötoimialan uudeksi toimintasäännöksi voimaantulevaksi 1.9.2020.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta hyväksyi Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön kokouksessaan 26.8.2020 § 83. Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.