Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 468 Kaupunginhallituksen käyttöön merkityn määrärahan vapauttaminen

PRIDno-2020-4814

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli määräraha on merkitty talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön, toimialan tulee tehdä perusteltu esitys kaupunginhallitukselle määrärahan vapauttamisesta toimialan käyttöön.

Ohjaamo tarjoaa tietoa, tukea ja yksilöllistä ohjausta muun muassa koulutus-, harrastus- ja työllistymisasioissa alle 30-vuotiaille. Nuorten ohjaamotoimintaa on tähän asti toteutettu ESR-hankerahoituksella elinvoima- ja ympäristötoimialan työllisyyspalveluissa. Vuoden 2020 talousarviossa on tehty määrärahavaraus 65.000 € nuorten ohjaamotoiminnan jatkumisen turvaamiseksi hankerahoituksen päättyessä vuonna 2020. Määrärahalla turvataan toiminnan jatkuminen vuoden loppuun. Vuonna 2021 toiminta siirtyy sivistystoimialan alaisuuteen. 

Elinvoima- ja ympäristötoimiala esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu määräraha vapautetaan elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vapauttaa vuoden 2020 talousarviossa merkityn määrärahan elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttöön esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö, Lauri Kilkku, Juha Laine

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.