Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 474 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2020-4461

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Vanhuspalveluiden, sosiaali- ja perhepalveluiden sekä terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 4.8.20, tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin/työajan lyhentämiseen. Ainoana poikkeuksena on esitys neljästä sosiaali- ja perhepalveluiden täyttölupapyynnöstä, jotka perustuvat Merikarvian kehittämistyöryhmän toukokuun loppuraporttissa esitettyyn toiminan muutokseen.

 

Terveys- ja sairaalapalvelut

lähihoitajan työsuhde, 71858061, Terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti kotikeskus, kotiuttamistiimi

lähihoitajan työsuhde 71858166,  Terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti lyhytaikaisosasto T5 sekä osastonsihteerin työsuhde, osastonsihteeripooli, ensisijainen sijoituspaikka T4

terveydenhoitajan sijaisuus, 7.9.2020-2.5.2021, terveys- ja sairaalapalvelut, avosairaanhoidon ja terveydenhuollon palvelut, Länsi-Porin/Pihlavan neuvola

 

Vanhuspalvelut

sairaanhoitajan työsuhde, 46490286 , vanhuspalvelut ja terveys- ja sairaalapalvelut

lähihoitajan työsuhde, 71858285 ,vanhuspalvelut, Itä-Porin kotihoito

lähihoitajan työsuhde, 73493871,vanhuspalvelut, Länsi-Porin kotihoito

sairaanhoitaja työsuhde, 52975095, vanhuspalvelut, Pohjois-Porin kotihoito, vakinaistaminen ilman hakua

lähihoitajan työsuhde, 20405172, vanhuspalvelut, Länsi-Porin kotihoito

lähihoitajan työsuhde, 20405135, vanhuspalvelut, Pohjois-Porin kotihoito

 

Sosiaali- ja perhepalvelut

Merikarvian Työkeskukseen uudet työsuhteiset vakanssit (kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi lähihoitajaa)

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää perusturvan työsuhteisten täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen päätettäväksi  ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli täyttöluvat kokouksessaan 27.8.2020 § 129. Asian tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituille perusturvan työsuhteille täyttöluvat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvan henkilöstösuunnittelija, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja, vanhuspalvelujohtaja, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.