Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 479 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRIDno-2019-150
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.8.2020 nro 309/2020 Venator P&A Finland Oy:n Porin titaanidioksiditehtaan ympäristöluvan lupamääräyksessä 6. määrätyn määräajan pidentämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.