Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 478 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Sivistyslautakunta 25.08.2020 28.08.2020 28.08.2020
Porin Palveluliikelaitoksen
johtokunta
25.08.2020 27.08.2020 28.08.2020
Ympäristö- ja lupapalvelui-
den lautakunta
26.08.2020 28.08.2020

31.08.2020

Porin Vesi, liikelaitoksen
johtokunta
26.08.2020 26.08.2020 27.08.2020
Perusturvalautakunta, julkinen 27.08.2020 02.09.2020 03.09.2020
Perusturvalautakunta, salassa
pidettävät asiat
27.08.2020 02.09.2020  

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.