Kaupunginhallitus, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 470 Tytäryhtiöiden puolivuotisraportti

PRIDno-2020-4808

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy sekä lisäksi Visit Pori Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.6.2020 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla. Liitteenä on Eemeli-raporttien lisäksi niiden yhtiöiden täydentävät raportit, jotka ovat sellaisen antaneet. 

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut kesäkuun lopun tilanteesta.

Puolet strategisista yhtiöistä ennustavat tilikaudelta 2020 nollatulosta. Ainoa selkeä poikkeus on Pori Energia, jonka tulosennuste on noussut 12,8 miljoonaan euroon. Toisaalta Porin Linjat ennustaa noin 0,9 miljoonan euron tappiota. Koulutusyhtiöistä Länsirannikon Koulutus ennustaa noin 1,0 miljoonan positiivista tulosta ja Satakunnan ammattikorkeakoulu 0,7 miljoonaa euroa.

Tavoitteiden toteutumisen osalta vain Länsirannikon Koulutus ja Prizztech ennustavat pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiinsa. Muiden yhtiöiden osalta tavoitteiden toteutumiseen liittyy enemmän haasteita kuluvan tilikauden aikana.

Strategisten yhtiöiden lisäksi myös muut kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat raportoineet konserniohjeen mukaisesti 30.6.2020 tilanteesta. Liitteenä on omistajaohjauksen lausunto yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tunnuslukutaulukko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Strategiset tytäryhtiöt  
Länsirannikon Koulutus Oy  Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)
  Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.
Pori Energia Oy-konserni  Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen) 
Porin Linjat Oy  Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) 
Porin Satama Oy  Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen) 
Porin Toimitilat Oy -
Porin YH-asunnot Oy  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja), Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen jäsen)
Prizztech Oy -konserni  -
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy), ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)
Puheenjohtajana tämän asiakohan ajan toimi Anne Liinamaa.
Muut tytäryhtiöt  
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18 Raisa Ranta (intressijäävi) 
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis  Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, hallituksen jäsen) ja  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, hallituksen jäsen).
Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.
Kiinteistö Oy Keskusmarkku -
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen) 
Kiint Oy Otavankatu 3 Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Porin YH-​Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) ja Petri Huru, Porin YH-Asunnot Oy
Kiint Oy Pakk  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen),​ Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)
Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.
Kiint Oy Porin Jäähalli  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Uimahalli  -
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki
Suisto Kiinteistöt Oy
Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto  -
Kiinteistö Oy Winnova  Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) 
Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.
Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo  -
Kiinteistö Oy Viikkarin Valkama  -
Meri-Porin Palvelukeskus Oy 
Pori Jazz Oy  -
Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy -
Porin Teatteritalo Oy  -
Sampolan Palvelukeskus Oy  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen) 
Yyterin Meriravintola Oy  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja)
   
Maire Gullichsenin taidesäätiö  -
Porin Teatterisäätiö  -
Anders Bustorffin-säätiö  -
Porin Aikuiskoulutussäätiö  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen),​ Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) 

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue-
säätiö 

Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy)
Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

 

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.30 - 14.40.

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.