Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Neuvottelupyyntö Ulvilan vesilaitoksen ja Porin Veden yhteistyön kehittämisestä

PRIDno-2021-407

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2020 tuottavuus- ja  toimenpideohjelman vuosiksi 2021—2023. Yhtenä tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteenä on Ulvilan vesihuollon toimintatapatarkastelu ja neuvotteluiden käynnistäminen Porin kanssa yhteistyön mahdollisuudesta. 

Ulvilan kaupunki on lähestynyt  Porin kaupunginhallitusta neuvottelupyynnöllä yllä olevassa asiassa.

Rahoitusjohtaja esittää, että Ulvilan kaupungin kanssa käydään neuvottelu ja rahoitusjohtaja pyytää Porin Veden nimeämään oman edustajansa tähän neuvotteluun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Ulvilan kaupungin neuvotteluavaukseen ja valtuuttaa rahoitusjohtaja Jouni Lampisen käymään kirjeessä tarkoitetun neuvottelun Ulvilan kaupungin kanssa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ulvilan kaupunki/kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, Porin Vesi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.