Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Porin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 2021

PRIDno-2020-5441

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyy kuvaus kaupungin omistajapolitiikasta sekä kuntalain edellyttämät omistajaohjauksen periaatteet. Linjauksissa määritellään muun muassa missä tehtävissä ja millä intressillä kaupunki on mukana omistajana sekä minkä toimintaperiaatteiden mukaan konsernia ohjataan ja valvotaan. Omistajapoliittisten linjausten tarkoitus on tukea konsernijohdon työtä ja yhteisöjen toimintaa pitkällä tähtäimellä. Laajemmassa tarkastelussa omistajapolitiikkaan kuuluvat myös kaupungin muut omistuserät, maaomistukset ja sijoitusomaisuus, joiden yksityiskohtaisempiin omistajapoliittisiin kysymyksiin otetaan kantaa myös muiden asiakirjojen ja päätösten kautta

Aktiivisen omistajaohjauksen ensisijainen tehtävä on aina varmistaa kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pitkällä aikavälillä. Asetetut tavoitteet kuvastavat omistuksilta odotettavaa omistaja-arvoa, jonka tulisi kehittyä ja jota tulisi myös suojata. Omistaja-arvon suojaamista kuvastaa esimerkiksi kuntien omistamien yhtiöiden omaisuuden arvon säilyttäminen.

Omistajapoliittiset linjaukset on määritelty seuraaville kaupungin omistuksille:

 • strategiset omaisuuserät (maaomaisuus, rakennusomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä sijoitukset)
 • liikelaitokset
 • tytäryhtiöt
 • kaupungin määräysvallassa olevat säätiöt 
 • osakkuusyhtiöt
 • muut omistusyhtiöt

Pori-konsernin omaisuus on merkittävä osa yhteistä varallisuutta. Pori-konsernin omaisuus on yhteensä noin 1,1 miljardia euroa (31.12.2019). Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu omaisuus on 54 % koko konsernin omaisuudesta. Omistajaohjauksen kannalta peruskunta, liikelaitokset ja tytäryhtiöt muodostavat keskeisimmän kokonaisuuden. Kuntayhtymät, osakkuusyhtiöt ja säätiöt ovat omistuksellisia kokonaisuuksia, joissa kaupunki on osaomistaja. Näiden omaisuuserien kohdalla kaupungin vaikutusvalta on rajattu omistuksen suuruuteen.  

Kaupungin omistajapoliittinen linjaus tytäryhteisössä perustuu omistusintressin määrittelyyn. Omistajan kokonaisintressi kaupungin omistamissa tytäryhteisöissä muodostuu kahdesta osatekijästä:

 • Taloudellinen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on pääomasijoitukselleen saama tuotto
 • Strateginen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on, että yhteisön toiminta tukee kaupungin toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön toiminnalla on silloin yhteiskunnallinen rooli.

Kaupunki on mukana liiketoiminnassa, kun jompikumpi tai molemmat edellä mainituista intresseissä toteutuu ja omistaminen tukee kunnan toimintaa ja kehitystä. Omistajaintressi vaikuttaa ensisijaisesti toiminnalle asetettaviin tavoitteisiin. Kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa omistajapoliittisissa linjauksissa asetettavien tavoitteiden, konserniohjeen sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta.

Kaupunkikonsernia tarkastellaan aina kokonaisuutena, jossa konsernin yksittäisen yhtiön omistamiseen, omistuksesta luopumiseen tai kaupungin yksikön yhtiöittämiseen liittyvät päätökset tulee johtaa Pori-konsernin talouden tai toiminnan kannalta positiiviseen lopputulokseen. Toiminnan positiivisella lopputuloksella voidaan tarkoittaa muitakin kuin taloudellisia tekijöitä. 

Konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan jatkuvasti toiminnan tuloksellisuuden sekä aktiivisen omistajaohjauksen näkökulmasta. Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti, kaupungilta ja kaupunkikonsernilta vaaditaan nopeaa reagointi- ja uusiutumiskykyä ja onnistunutta johtamista. Se tarkoittaa johtamisen, toimintatapojen, -prosessien ja rakenteiden jatkuvaa tarkastelua, toiminnan kokonaistuloksellisuutta sekä riskienhallintaa. Omistajapoliittinen ohjelma on Porin kaupungin johtamisen väline, joka luo puitteet menestykselliselle toiminnalle.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Strategiset yhtiöt          
Pori Energia Oy-konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen)
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) Länsirannikon Koulutus Oy:  Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:  Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Muut tytäryhtiöt ja säätiöt
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen) ja  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, hallituksen jäsen). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Otavankatu 3, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, ​Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, asiamiehen läheinen) 
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Aikuiskoulutussäätiö:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen),​ Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Osakkuusyhteisöt

Sarastia Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen)

Omistusyhtiöt

Kuntarahoitus Oy:  Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskus, valtuuskunnan jäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)
Pohjolan Voima Oyj: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj, hallituksen varajäsen)
Teljäntori Oy: Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja)

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli omistajapoliittisia linjauksia kokouksessaan 12.10.2020 § 540 ja päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun sekä jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 26.10.2020. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö on huomioinut kaupunginhallituksen antamat evästykset liitteenä olevassa Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -luonnoksessa. Asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että Länsirannikon Koulutus Oy:n osalta kohtaan ’Omistajalle raportoitavat tavoitteet, suoritteet ja mittarit’ lisätään mittariksi ’opetuksen laatumittarit’.

Kokouskäsittely

Esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Strategiset yhtiöt          
Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen). Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan ajan toimi Mari Kaunistola.
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Länsirannikon Koulutus Oy:  Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:  Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen).

Muut tytäryhtiöt ja säätiöt
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen).  Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Otavankatu 3, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, ​Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, asiamiehen läheinen) 
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Aikuiskoulutussäätiö:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen),​ Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.

Osakkuusyhteisöt

Sarastia Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen)

Omistusyhtiöt

Kuntarahoitus Oy:  Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskus, valtuuskunnan jäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)
Pohjolan Voima Oyj: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj, hallituksen varajäsen)
Teljäntori Oy: Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja).

Tommi Salokangas teki Sanna Grönmarkin kannattamana ehdotuksen, että Länsirannikon Koulutus Oy:n osalta kohtaan ’Omistajalle raportoitavat tavoitteet, suoritteet ja mittarit’ lisätään mittariksi ’opetuksen laatumittarit’ samoin kun on Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n kohdalla mainittu. Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Salokankaan tekemään lisäysehdotukseen, puheenjohtaja Juha Kantola totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti kannattavan Salokankaan lisäysehdotusta.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli omistajapoliittisia linjauksia kokouksessaan 12.10.2020 § 540 ja päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun sekä jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 26.10.2020. Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö on huomioinut kaupunginhallituksen antamat evästykset liitteenä olevassa Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset -luonnoksessa.

Asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Asian käsittely  ja päätöksenteko kaupunginhallituksessa 26.10.2020 § 556 ilmenee liitteenä olevasta pöytäkirjanotteesta. Päivitetty luonnos omistajapoliittisesta ohjelmasta on liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi Petri Reposen jättämän seuraavan toivomusponnen: "Omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan samaan aikaan käsittelyyn".

Kokouskäsittely

Juha Kantola teki lisäysehdotuksen, että Porin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman sivulle 7 kohdan 2.2. Omistajapolitiikan organisointi ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään lause:  "Kaupunginhallituksen jäsenen omistajaohjauksen roolin selkeyttämiseksi kaupunginhallituksen jäsen ei voi toimia samanaikaisesti kaupungin omistaman yhtiön tai yhteisön hallituksen jäsenenä."
Petri Reponen kannatti Kantolan ehdotusta.

Arto Nurmi teki muutosehdotuksen, että Omistajapoliittiset ohjaukset poistetaan kohdasta 5.1 Porin Vesi kokonaan kohta "kehittämisvisio".
Anssi Salmi kannatti Arto Nurmen tekemää muutosehdotusta.

Krista Kiuru luovutti puheenjohtajuuden Oili Heinolle klo 19.38.

Tommi Raunela teki muutosehdotuksen, että kohta 6.3.7. Kiinteistö Oy Porin Jäähalli poistetaan. Martti Lunden kannatti Tommi Raunelan muutosehdotusta.

Oili Heino luovutti puheenjohtajuuden Krista Kiurulle klo 19.55.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 20.35 - 20.38 teknisten ongelmien vuoksi.

Juha Kantola teki lisäysehdotuksen, että sivulle 42 kohdan 7. Voimaantulo ensimmäisen kappaleen perään lisätään lause: ”Yhtiöiden ja yhteisöjen hallitusten jäsenten osalta ohjelma tulee voimaan kuntavaalien 2021 jälkeen.”

Arja Laulainen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Petri Reponen kannatti Laulaisen palautusehdotusta ja esitti, että omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan samaan aikaan käsittelyyn.

Raisa Ranta, Esa J. Wahlman ja Anne Liinamaa kannattivat Laulaisen palautusehdotusta. 

Puheenjohtaja Kiuru tiedusteli, Petri Reposelta, haluaako hän kirjattavaksi aikatauluun liittyvän esityksen  toivomuspontena. Petri Reponen ilmoitti jättävänsä seuraavan toivomusponnen: "Omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan samaan aikaan käsittelyyn."

Puheenjohtaja Kiuru totesi, että keskustelun yhteydessä on tullut palautusehdotus ja lisäksi Petri Reposen toivomusponsi.

Tiedusteltuaan kaupunginvaltuuston kantaa Arja Laulaisen tekemään asian palautusehdotukseen, puheenjohtaja Krista Kiuru totesi kaupunginvaltuuston yksimielisesti kannattavan Arja Laulaisen palautusehdotusta. 

Valmistelija

 • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 linjattiin omistajapoliittisen ohjelman palautuksen yhteydessä, että omistajapoliittinen ohjelma ja konserniohje tuodaan samaan aikaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Oheisena on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön valmistelema esitys Porin kaupungin omistajapoliittisiksi linjauksiksi.

Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyy kuvaus kaupungin omistajapolitiikasta sekä kuntalain edellyttämät omistajaohjauksen periaatteet. Linjauksissa määritellään muun muassa missä tehtävissä ja millä intressillä kaupunki on mukana omistajana sekä minkä toimintaperiaatteiden mukaan konsernia ohjataan ja valvotaan. Omistajapoliittisten linjausten tarkoitus on tukea konsernijohdon työtä ja yhteisöjen toimintaa pitkällä tähtäimellä. Laajemmassa tarkastelussa omistajapolitiikkaan kuuluvat myös kaupungin muut omistuserät, maaomistukset ja sijoitusomaisuus, joiden yksityiskohtaisempiin omistajapoliittisiin kysymyksiin otetaan kantaa myös muiden asiakirjojen ja päätösten kautta

Aktiivisen omistajaohjauksen ensisijainen tehtävä on aina varmistaa kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pitkällä aikavälillä. Asetetut tavoitteet kuvastavat omistuksilta odotettavaa omistaja-arvoa, jonka tulisi kehittyä ja jota tulisi myös suojata. Omistaja-arvon suojaamista kuvastaa esimerkiksi kuntien omistamien yhtiöiden omaisuuden arvon säilyttäminen.

Omistajapoliittiset linjaukset on määritelty seuraaville kaupungin omistuksille:

 • strategiset omaisuuserät (maaomaisuus, rakennusomaisuus, kiinteät rakenteet ja laitteet sekä sijoitukset)
 • liikelaitokset
 • tytäryhtiöt
 • kaupungin määräysvallassa olevat säätiöt 
 • osakkuusyhtiöt
 • muut omistusyhtiöt

Pori-konsernin omaisuus on merkittävä osa yhteistä varallisuutta. Pori-konsernin omaisuus on yhteensä noin 1,1 miljardia euroa (31.12.2019). Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu omaisuus on 54 % koko konsernin omaisuudesta. Omistajaohjauksen kannalta peruskunta, liikelaitokset ja tytäryhtiöt muodostavat keskeisimmän kokonaisuuden. Kuntayhtymät, osakkuusyhtiöt ja säätiöt ovat omistuksellisia kokonaisuuksia, joissa kaupunki on osaomistaja. Näiden omaisuuserien kohdalla kaupungin vaikutusvalta on rajattu omistuksen suuruuteen.  

Kaupungin omistajapoliittinen linjaus tytäryhteisössä perustuu omistusintressin määrittelyyn. Omistajan kokonaisintressi kaupungin omistamissa tytäryhteisöissä muodostuu kahdesta osatekijästä:

 • Taloudellinen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on pääomasijoitukselleen saama tuotto
 • Strateginen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on, että yhteisön toiminta tukee kaupungin toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön toiminnalla on silloin yhteiskunnallinen rooli.

Kaupunki on mukana liiketoiminnassa, kun jompikumpi tai molemmat edellä mainituista intresseissä toteutuu ja omistaminen tukee kunnan toimintaa ja kehitystä. Omistajaintressi vaikuttaa ensisijaisesti toiminnalle asetettaviin tavoitteisiin. Kaupunki ohjaa tytäryhtiöidensä toimintaa omistajapoliittisissa linjauksissa asetettavien tavoitteiden, konserniohjeen sekä yhtiön hallitustyöskentelyn kautta.

Kaupunkikonsernia tarkastellaan aina kokonaisuutena, jossa konsernin yksittäisen yhtiön omistamiseen, omistuksesta luopumiseen tai kaupungin yksikön yhtiöittämiseen liittyvät päätökset tulee johtaa Pori-konsernin talouden tai toiminnan kannalta positiiviseen lopputulokseen. Toiminnan positiivisella lopputuloksella voidaan tarkoittaa muitakin kuin taloudellisia tekijöitä. 

Konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan jatkuvasti toiminnan tuloksellisuuden sekä aktiivisen omistajaohjauksen näkökulmasta. Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti, kaupungilta ja kaupunkikonsernilta vaaditaan nopeaa reagointi- ja uusiutumiskykyä ja onnistunutta johtamista. Se tarkoittaa johtamisen, toimintatapojen, -prosessien ja rakenteiden jatkuvaa tarkastelua, toiminnan kokonaistuloksellisuutta sekä riskienhallintaa. Omistajapoliittinen ohjelma on Porin kaupungin johtamisen väline, joka luo puitteet menestykselliselle toiminnalle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus aloittaa omistajapoliittisen ohjelman käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 15.2.2021 siten, että asia saatetaan kaupunginvaltuuston 1.3.2021 pidettävän kokouksen käsittelyyn. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.33 - 14.40.

Kokouskäsittely

Esteelliset poistuivat käsittelyn aikana kokouksesta seuraavasti:

Strategiset yhtiöt          
Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen). 
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Länsirannikon Koulutus Oy:  Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). 
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:  Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Muut tytäryhtiöt ja säätiöt
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy),​ Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen).  
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Otavankatu 3, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, ​Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). 
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, asiamiehen läheinen) 
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Aikuiskoulutussäätiö:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen),​ Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy).
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). 

Osakkuusyhteisöt

Sarastia Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen)

Omistusyhtiöt

Kuntarahoitus Oy:  Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskus, valtuuskunnan jäsen)
Keva: Diana Bergroth-Lampinen, Keva, hallituksen jäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen), Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy:n hallituksen varajäsenen läheinen)
Pohjolan Voima Oyj: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj, hallituksen varajäsen), Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen varajäsenen läheinen)
Teljäntori Oy: Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja).

Diana Bergroth-Lampisen ollessa esteellinen puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.
Raisa Rannan ollessa esteellinen pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu Hatanpää.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.