Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Porin konserniohje 2021

PRIDno-2021-476

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuuston 2.10.2017 hyväksymää konserniohjetta  on tarvetta päivittää vastaamaan konserniohjauksen muuttuneita tarpeita. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.11.2020 linjattiin omistajapoliittisen ohjelman palautuksen yhteydessä, että omistajapoliittinen ohje ja konserniohje tuodaan samaan aikaan valtuuston käsittelyyn.

Konserniohjeella annetaan tarvittavat ohjeet, joilla yhdenmukaistetaan ja tehostetaan kunnan toiminnan johtamista kunnan kokonaisetuun perustuen. Konserniohjeen sisältämien määräysten mukaisesti konsernijohto organisoi konsernijohtamisen ja -valvonnan sekä seuraa ja arvioi niiden noudattamista.

    Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
    -    kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
    -    konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä
    -    tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta
    -    velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
    -    konsernin sisäisistä palveluista
    -    kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä sekä
    -    kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Oheisena on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön valmistelema esitys Porin kaupungin uudeksi konserniohjeeksi. Merkittävimmät muutosehdotukset uudessa luonnoksessa verrattuna vanhaan ovat:

  • Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen uusi salkuttamisluokka eli  markkinoilla toimivat strategiset yhtiöt ja niiden hallitusten kokoonpano
  • Tytäryhtiöiden hallitusten nimittämisprosessin sekä hallitustyöskentelyn täsmentäminen
  • Porin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät voi kuulua Porin kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitukseen eli ns. kaksoisroolituksen kieltäminen
  •  Kaupungin ennakkokäsityksen hankkimisvelvoitetta on täsmennetty
  • Lisätty kohtia yhteisöjen sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen sekä riskienhallintaan
  • Huomioitu kaupungin organisaatiouudistus per 1.9.2020

Kaupunginvaltuuston hyväksymisen jälkeen uusittu konserniohje tulee koskemaan kaikkia kaupungin  tytäryhteisöjä. Tytäryhtiöiden tulee tämän jälkeen hyväksyä uusi konserniohje yhtiökokouksissaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus aloittaa Porin kaupungin konserniohjeen käsittelyn ja jatkaa sitä kokouksessaan 15.2.2021 siten, että asia saatetaan kaupunginvaltuuston 1.3.2021 pidettävän kokouksen päätettäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, Keva, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Diana Bergorht-Lampisen sijaan kokoukseen saapui Sinikka Alenius. 

Konserniohjeen kohdan 7.13 käsittelyn aikana esteelliset poistuivat seuraavasti:

Strategiset yhtiöt          
Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen). 
Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen)Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:  Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Muut tytäryhtiöt ja säätiöt
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Satu Hatanpää (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen).  
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Otavankatu 3, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki:  Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, ​Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)
Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, asiamiehen läheinen) 
Yyterin Meriravintola Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Aikuiskoulutussäätiö:  Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen)
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja).

Osakkuusyhteisöt

Sarastia Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen)

Omistusyhtiöt

Kuntarahoitus Oy:  Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kuntien takauskeskus, valtuuskunnan jäsen)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)
Pohjolan Voima Oyj: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oyj, hallituksen varajäsen)
Teljäntori Oy: Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) ja Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja).

Raisa Rannan ollessa esteellinen pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu Hatanpää.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.