Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Suomi-rata Oy tilintarkastajan valinta, osakkeenomistajien yksimielinen päätös

PRIDno-2021-528

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 09.03.2020, § 121 osaltaan Suomi-ratahankeyhtiölle valmistellut viimeistellyt yhtiöoikeudelliset asiakirjat eli osakassopimuksen, kuntien välisen sopimuksen, omistusosuus-/rahoituslaskelman, perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Kaupparekisteri hyväksyi Suomi-rata Oy:n perustamisen 15.12.2020.

Suomi-rata Oy:n perustamissopimuksessa ei nimetty tilintarkastajaa yhtiön perustamisen yhteydessä. Yhtiön perustamissopimuksessa on todettu, että yhtiön tilintarkastaja valitaan yhtiön perustamisen jälkeen. Yhtiöjärjestyksessä tilintarkastajasta todetaan seuraavasti: ”Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.”

Yhtiön hallitus on esittänyt yhtiön osakkeenomistajille, että yhtiön tilintarkastusyhteisöksi valittaisiin Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT, JHTT Mikko Rytilahti. Hallituksen esitys on viestin liitteenä.

Tilintarkastajan valinta tehdään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös.

Koska yhtiön hallitus ei ole esittänyt tässä vaiheessa muita asioita yhtiön osakkeenomistajille päätettäväksi, liikenne- ja viestintäministeriö esittää , että tilintarkastajan valinta tehtäisiin yhtiökokouksen sijaan erillisellä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Tämä mahdollistaisi kevyemmän ja nopeamman hallinnollisen prosessin. Esityksessä toivotaan, että jokainen osakkeenomistaja allekirjoittaisi päätöksen. Ohessa myös luonnos omistajapäätöksestä. 

Liikenne- ja viestintäministeriön edustaja on pyytänyt kaikkien yhtiöiden omistajien vastausta ma 8.2.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Porin kaupunki hyväksyy, että Suomi-rata Oy:n yhtiökokous korvataan liitteen mukaisella osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä.

Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan oheisen omistajapäätösluonnoksen sekä tekemään siihen tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 15.31 - 15.32.

Tiedoksi

Emmi Nykänen <emmi.nykanen@lvm.fi>, Omistaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.