Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka, 37912018, vanhuspalvelut

PRIDno-2021-223

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Palveluohjaaja on jättänyt irtisanomisilmoituksensa palveluohjaajan (vakanssinro 74519007) työsuhteesta 1.2.2021 alkaen tultuaan valituksi organisaation sisällä toiseen tehtävään.

Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä, joka perustuu sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin, ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden omatomisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen. Jatkossa palveluohjaaja tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta Arvioita tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä, yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö, joten esitetään, että avoimeksi tuleva vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37912018 muutetaan palveluohjaajan viraksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta palkkaan.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2427,32 €/kk. 

Pyydetään lupa, että 1.3.2021 vapautuva vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37912018 muutetaan palveluohjaajan virkapohjaksi ja palveluohjaajan virka saadaan täyttää julkista hakumenettelyä käyttäen.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää muuttaa vanhuspalveluiden esimiehen viran 37912018 palveluhjaajan viraksi 1.3.2021 alkaen. Samalla perusturvalautakunta päättää lähettää palveluohjaajan viran täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Palveluohjaaja on jättänyt irtisanomisilmoituksensa palveluohjaajan (vakanssinro 74519007) työsuhteesta 1.2.2021 alkaen tultuaan valituksi organisaation sisällä toiseen tehtävään.

Avoimeksi tuleva palveluohjaajan tehtävä on vaativa ammattitehtävä,​ joka perustuu sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin,​ ratkaisuprosesseihin sekä asiakkaiden omatomisen selviytymisen keinojen etsimiseen ja vahvistamiseen. Jatkossa palveluohjaaja tekee myös päätökset mm. kotihoidon aloittamisesta. Arvioita tehtäessä huomioidaan myös muut vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Koska päätöksenteko on julkisen vallan käyttämistä,​ yksilöhuollon päätöksiä voi tehdä ainoastaan virkasuhteinen henkilö,​ joten esitetään,​ että avoimeksi tuleva vanhuspalveluiden esimiehen virkapohja 37912018 muutetaan palveluohjaajan viraksi. Palveluohjaajan palkkaaminen virkasuhteeseen ei vaikuta palkkaan.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan tehtävään on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,​25 tuntia viikossa,​ hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2427,​32 €/kk. 

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2021 § 14 muuttaa 1.3.2021 vapautuvan vanhuspalveluiden esimiehen viran 37912018 palveluohjaajan viraksi 1.3.2021 alkaen sekä pyytää täyttöluvan tähän virkaan julkista hakumenettelyä käyttäen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan vanhuspalveluiden palveluohjaajan viralle nro 37912018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vanhuspalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnitelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.