Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän hoitovapaan 18.3.2021-31.12.2021 viransijaisuus, 37910010, vanhuspalvelut

PRIDno-2021-224

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaalityöntekijä  (vakanssinro 37910010) on ollut äitiys- ja vanhempainvapaalla ajalla 7.5.2020-17.3.2021 ja hänellä on ollut viransijainen.  Sosiaalityöntekijä on hakenut hoitovapaata ajalle 18.3.2021-31.12.2021. Pyydetään lupaa täyttää hoitovapaan sijaisuus ajalla 18.3.2021-31.12.2021. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan nyt sijaisuutta tekevä sosiaalityöntekijä. Määrärahavaraus tehtävään on.

Tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelun 04SOS04A mukaisesti 3 243,11 €/kk ja työaika on 37,75 tuntia/viikko. Kelpoisuus sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus, kp 141 20 905.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän hoitovapaan viransijaisuuden täyttölupapyynnön ajalle 18.3.-31.12.2021 (nykyinen sijainen jatkaa viransijaisuudessa) kaupunginhallituksen  hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli täyttöluvan kokouksessaan 28.1.2021 § 17.

Sosiaalityöntekijä  (vakanssinro 37910010) on ollut äitiys-​ ja vanhempainvapaalla ajalla 7.5.2020-​17.3.2021 ja hänellä on ollut viransijainen.  Sosiaalityöntekijä on hakenut hoitovapaata ajalle 18.3.2021-​31.12.2021. Pyydetään lupaa täyttää hoitovapaan sijaisuus ajalla 18.3.2021-​31.12.2021. Sijaiseksi tehtävään ehdotetaan nyt sijaisuutta tekevä sosiaalityöntekijä. Määrärahavaraus tehtävään on.

Tehtäväkohtainen palkka on KVTES:n hinnoittelun 04SOS04A mukaisesti 3 243,​11 €/kk ja työaika on 37,​75 tuntia/viikko. Kelpoisuus sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus,​ kp 141 20 905.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijän  hoitovapaan viransijaisuuteen ajalle 18.3.-31.12.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vanhuspalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.