Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Täyttölupapyyntö, vanhuspalveluiden päällikön virka, 79973001

PRIDno-2021-222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Vanhuspalveluissa on tullut avoimeksi vanhuspalveluidenpalveluiden päällikön virka nro 79973001 irtisanoutumisen johdosta 1.1.2021.  Vanhuspalveluita johtaa vanhuspalveluiden johtaja, jonka alaisuudessa työskentelee ennaltaehkäisevistä palveluista, asiakasohjauksesta, kotihoidosta ja asumispalveluista vastaavat päälliköt. Nyt haetaan asumispalveluista vastaavaa vanhuspalveluiden päällikköä. Asumispalveluiden henkilöstömäärä on 440 ja omien asumispalvelupaikkojen määrä on 540.

Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistollinen korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2015 ) 7 § mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Vanhuspalveluiden päällikölle kuuluvat laaja-alaiset ja vastuulliset esimiestehtävät. Tehtävässä edellytetään kokemusta laaja-alaisesta ja tulosvastuullisesta esimiestyöskentelystä, hyviä johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa kehittämis- ja muutosjohtamisosaamista. Lisäksi valittavalta edellytetään riittävää johtamiskoulutusta ja –kokemusta vanhuspalveluista. Työaika on 36,25 h/vko, tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin 99999999 ja palkka on tällä hetkellä 4033,00 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää vanhuspalveluiden päällikön viran nro 79973001 täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 28.1.2021 § 12.

Vanhuspalveluissa on tullut avoimeksi vanhuspalveluiden päällikön virka nro 79973001 irtisanoutumisen johdosta 1.1.2021.  Vanhuspalveluita johtaa vanhuspalveluiden johtaja,​ jonka alaisuudessa työskentelee ennaltaehkäisevistä palveluista,​ asiakasohjauksesta,​ kotihoidosta ja asumispalveluista vastaavat päälliköt. Nyt haetaan asumispalveluista vastaavaa vanhuspalveluiden päällikköä. Asumispalveluiden henkilöstömäärä on 440 ja omien asumispalvelupaikkojen määrä on 540.

Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistollinen korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2015 ) 7 § mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Vanhuspalveluiden päällikölle kuuluvat laaja-​alaiset ja vastuulliset esimiestehtävät. Tehtävässä edellytetään kokemusta laaja-​alaisesta ja tulosvastuullisesta esimiestyöskentelystä,​ hyviä johtamis-​,​ vuorovaikutus-​ ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa kehittämis-​ ja muutosjohtamisosaamista. Lisäksi valittavalta edellytetään riittävää johtamiskoulutusta ja –kokemusta vanhuspalveluista. Työaika on 36,​25 h/vko,​ tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin 99999999 ja palkka on tällä hetkellä 4033,​00 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan vanhuspalveluiden päällikön viralle nro 79973001.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vanhuspalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.