Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, [peitetty], 27.01.2021

Aluepalopäällikkö, Pori
§ 3 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, [peitetty], 29.01.2021
§ 4 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, [peitetty], 29.01.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 7 Maankäyttöinsinöörin tehtäväkohtainen palkka, 28.01.2021

Kaupunginjohtaja
§ 5 Määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkanlisän myöntäminen, [peitetty], 02.02.2021
§ 6 Määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkanlisän myöntäminen, [peitetty], 02.02.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 4 Satakunnan Urheilugaala 2021., 02.02.2021

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Tarkastusautojen hankinta 2021, 02.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, [ [peitetty], 31.01.2021
§ 6 Määräaikaisen vs. palomestarin tehtävien jatkaminen, [Salo Joni], 02.02.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 3 Käytöstä poistettava kalusto 1/2021, 03.02.2021

Talous- ja hallintojohtaja
§ 15 Määrärahasiirto TA2020, Sivistystoimialan määrärahasiirrot investointiosasta käyttötalousosaan, 01.02.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, diana.bergroth-lampinen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.