Kaupunginhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Tekninen  lautakunta 26.1.2021 28.1.2021 29.1.2021
Elinvoima- ja ympäristölautakunta 27.1.2021 29.1.2021 1.2.2021
Ympäristöterveysjaosto 28.1.2021 1.2.2021 2.2.2021
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 26.1.2021 28.1.2021 29.1.2021
Perusturvalautakunta 28.1.2021 3.2.2021 4.2.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui klo 15.49.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.