Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 varsinainen yhtiökokous 9.4.2019

PRIDno-2019-1653

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 varsinainen yhtiökokous

Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 9.4.2019 kello 17.00 Länsi-Suomen OP-Isännöinti Oy:n tiloissa, Yrjönkatu 22, BePOP II-kerros, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta. Lisäksi käsitellään talousarvioehdotus ja päätetään vastikkeiden suuruus vuodelle 2019, päätetään valtuutuksesta hallitukselle kerätä yhden tai kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii ja päätetään huoneistokohtaisten lainaosuussuoritusten siirtämisestä lainanlyhennysrahastoon vuonna 2019. Asialistalla on myös mm. päätöksenteko salaoja- ja sadevesijärjestelmien teettämisestä, perustusten kosteudeneristyksestä ja piha-alueiden kallistuskorjauksesta, työn rahoittamisesta ja urakan toteuttajasta sekä uusien järjestyssääntöjen vahvistaminen. 

Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet: Tuomas Jalava (pj), Tapio Kivioja ja Erja Järvinen.

Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2019 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Tuomas Jalava (pj), Tapio Kivioja ja Erja Järvinen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa mahdolliset muut ohjeensa. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajana asiakohdan ajan toimi Arja Laulainen.

Satu Hatanpää saapui kokoukseen klo 13:36.

Esteellisyys

  • Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Raisa Ranta (intressijäävi) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.