Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Hyvinvointiraportti vuosi 2018

PRIDno-2019-1935

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Kuntalain ja Terveydenhoitolain perusteella hyvinvoinnin edistäminen on yksi kaupungin perustehtävä, joka kuuluu kaikille toimijoille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 § 7 Porin kaupungin hyvinvointikertomuksen 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelman 2017-2020. Vuosittaisella hyvinvointiraportilla päivitetään laajaa hyvinvointikertomusta. Hyvinvointiraportin tarkoituksena on kertoa oleellisimmat muutokset porilaisten hyvinvoinnissa edellisen vuoden ajalta. Lisäksi raportissa kerrotaan, miten hyvinvointiohjelman 2025 tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2018. Raportissa myös päivitetään ja täydennetään hyvinvointikertomuksessa mainittuja kehittämisehdotuksia.

Liitteenä olevan hyvinvointiraportin 2018 ovat laatineet Porin kaupungin hyvinvointiryhmä ja hyvinvointitiimi yhdessä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointiraportin 2018.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että päivitetyt hyvinvointityön kehittämiskohteet otetaan huomioon tulevassa toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.