Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Karhuseutu ry:n vuosikokous

PRIDno-2019-1636

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Karhuseutu ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 10.4.2019 klo 18.00 Ravintola Hakuninmäessä Harjavallassa. Kokouksessa käsitellään muun muassa puheenjohtajan valinta erovuoroisen tilalle ja muiden hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle, käsitellään tilinpäätös ja vahvistetaan toimintasuunnitelma. Porin kaupungista erovuoroisia varajäseniä ovat Aila Korkeaoja ja Timo Widbom. Kokouskutsun liitteet ovat nähtävillä osoitteessa www.karhuseutu.fi.

Karhuseudun toimintaa ohjaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä kymmenen varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, jotka kaikki valitsee vuosikokous. Jäsenet valitaan toiminta-alueen kunnista kolmikantaperiaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden kolmasosan jäsenistä tulee edustaa yksittäisiä maaseudun asukkaita/pienyrittäjiä, yhden kolmasosan julkisen tahon ja yhden kolmasosan yhdistysten edustajia. Lisäksi valinnoissa noudatetaan sitä periaatetta, että jokaisesta toiminta-alueen kunnasta on mukana yksi edustaja ja isommista kunnista kaksi. Valinnassa noudatetaan myös tapaa, jossa kuntaliitoskunnat ovat saaneet säilyttää oman edustajansa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja puheenjohtajan yksi vuosi. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan kuusi perättäistä vuotta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Karhuseutu ry:n vuosikokoukseen ehdotuksella Porin kaupungin varajäsenistä sekä antaa kokousedustajalle muut evästyksensä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin edustajan Karhuseutu ry:n vuosikokoukseen ehdotuksella Porin kaupungin varajäsenistä, jotka ovat Aila  Haikkonen ja Timo Widbom sekä antoi kokousedustajalle muut evästyksensä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Mari Kaunistola poistui kokouksesta klo 13:30.

Esteellisyys

  • Raisa Ranta

Kokouskäsittely

Raisa Ranta (palvelussuhdejäävi, Karhuseutu ry) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.