Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus myönsi Tarja Koskelalle läsnäolo-oikeuden kokoukseen.

Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 13:03.

Petri Huru saapui kokoukseen klo 13:04.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.