Kaupunginhallitus, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukset 2019

PRIDno-2019-1727

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.4.2019 klo 10.00 osoitteessa: HTC Helsinki, Pinta, auditorio Kolumbus, Tammasaarenkatu 3, Helsinki. Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen, yhtiön strategiatyön jatkamisesta päättäminen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 tekemien linjausten mukaisesti ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen. Kokouksen asialistalla on myös muutokset ohjausryhmissä, ohjausryhmien jäsenten valinta ja nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2019 - 2020 ja hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista päättäminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle ohjeena Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan, että Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsun liitteenä olevat hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina sekä antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Pöytäkirjan tarkastajana asiakohdan ajan toimi Arja Laulainen.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.